Vysvětlení sázkových kurzů

V tomto článku do podrobna podíváme na sázkové kurzy vysvětlení a převody. Jak se kurzy stanovují a co ovlivňuje jejich výšku. Popíšeme, jaké jsou typy a varianty kurzů. Kurzy se z počátku mohou zdát matoucí a složité, a proto je důležité správně kurzům porozumět. Tento článek by vám měl umožnit udělat lepší rozhodnutí při sázení a hledání hodnoty u sázkových kanceláří.

Jak porozumět sázkovým kurzům? Kurzy se z počátku mohou zdát matoucí a složité, a proto sázkové kurzy vysvětlení v tomto článku najdete krok za krokem a zjistíte, jak jim správně porozumět. Aneb krátký průvodce pro začátečníky k hazardním hrám.
Kurzy na konkrétní výsledky události jsou určeny na základě pravděpodobnosti, že jednotlivý výsledek nastane. Čím vyšší je pravděpodobnost, že konkrétní výsledek nastane, tím nižší je na výsledek vypsaný kurz. Na druhou stranu, čím vyšší je kurz, tím méně pravděpodobné je, že výsledek nastane. Kurz je tedy vždy vyšší než jedna a horní hranice prakticky neexistuje.

Sázkové kurzy

Co ovlivňující výši kurzu?

Výše kurzu je stanovena na základě aktuálních informací (vývoj soutěže, volební preference, stav utkání, absence klíčových hráčů) a na základě historických předpokladů (výsledky předchozích utkání, umístění v tabulce, volební účast). Výsledná hodnota kurzu je dána mnoha faktory, do úvahy připadají také fyzická připravenost hráčů, souhra týmu, zdravotní stav, místo utkání. Kurz se může časem vyvíjet s ohledem na nově zjištěné informace.

U sázkových kanceláří dále platí, že kurz musí být konkurenceschopný vztahu k nabídce jiných sázkových kanceláří. Rozdíl mezi kurzy od různých pořadatelů sázky je přímo úměrný výši kurzu. Čím vyšší je kurz, tím více se může lišit od kurzu v nabídce jiného pořadatele. Naopak kurzy na vysoce pravděpodobné výsledky budou téměř identické.

Další faktor ovlivňující kurzy je finanční výtěžnost z vypisované sázky. Cílem pořadatele je, aby vklady sázkařů, kteří sázku prohráli, přinejmenším pokryly výhry vyplácené výhercům. Rozdíl pak tvoří ztrátu, nebo častěji zisk.

Ve výjimečných situacích jsou kurzy úmyslně stanoveny tak, aby při libovolném výsledku pořadatel ze sázky zisk neměl. Cílem bývá nabídnout lepší kurzy než konkurenční společnosti a přetáhnout tak zákazníky. Děje se tak většinou při významných sportovních utkáních, kdy je vyšší šance oslovit nové zákazníky, kteří dříve nesázeli a vybírají si novou sázkovou společnost. Při výběru je pak kurz sázky jeden z hlavních faktorů.

Kurzy stanovují tzv. bookmaker – odborníci na oblast, pro kterou kurzy vypisují. Jejich úkolem je získání a vyhodnocení informací, které mají vliv na výsledek sázkové události. Jejich práce je prakticky shodná s prací profesionálních sázkařů.

Kurz se rovněž může pouze řídit poptávkou mezi dvěma sázejícími. Sázkové kanceláře v zahraničí například pouze zprostředkovávají sázku mezi sázejícími a kurz se řídí mezi nabídkou a poptávkou sázejících. Sázková kancelář v takovém případě pouze ztrhává provizi z výhry za zprostředkování sázky. Takovou to sázkovou burzu má například sázková kancelář Betfair či bet365 v Anglii. Tyto sázkové kanceláře ale nemají českou licenci.

Co ovlivňuje výši kurzu

Speciální typy kurzů

Ve výjimečných situacích jsou kurzy úmyslně stanoveny tak, aby při libovolném výsledku pořadatel ze sázky zisk neměl. Cílem bývá nabídnout lepší kurzy než konkurenční společnosti a přetáhnout tak zákazníky. Děje se tak většinou při významných sportovních utkáních, kdy je vyšší šance oslovit nové zákazníky, kteří dříve nesázeli a vybírají si novou sázkovou společnost. Při výběru je pak kurz sázky jeden z hlavních faktorů.

Kurz se rovněž může pouze řídit poptávkou mezi dvěma sázejícími. Sázkové kanceláře v zahraničí například pouze zprostředkovávají sázku mezi sázejícími a kurz se řídí mezi nabídkou a poptávkou sázejících. Sázková kancelář v takovém případě pouze strhává provizi z výhry za zprostředkování sázky. Takovou sázkovou burzu má například sázková kancelář Betfair či bet365 v Anglii. Tyto sázkové kanceláře ale nemají českou licenci.

Varianty vyjádření kurzů

Jaké jsou varianty vyjádření kurzů? V praxi se setkáme se třemi hlavními zápisy. Tyto tři varianty jsou známé pod názvy evropský, britský nebo americký. Přestože většina českých sázkových kanceláří dodržuje evropský zápis, je zajímavé se seznámit i s oběma ostatními. Dobře reflektují sázkařskou kulturu na Britských ostrovech, respektive v USA.

Evropský zápis

Evropský neboli decimální. Většina českých sázkových kanceláří dodržuje tento zápis.

Například: na výhru Andyho Murrayho proti Jiřímu Veselému je vypsán kurz 1.33. Jiří Veselý má ve stejném zápase kurz 4.0. Pokud vsadíte 100 korun na Murrayho a Skot své utkání ovládne, získáte výhru 133 korun. Takže dostanete zpátky svoji sázku plus 33 korun profit. Pokud budete věřit Veselému a usměje se na vás štěstí, vyhrajete 400 korun. 100 korun vsazené zpátky zpět a 300 navíc.

Evropsky zápis

Britský zápis

Britský neboli zlomkový. Je vyjádřen těmito způsoby: 1/2, 1/4, 2/3, 1/20 a podobně. I zkušení sázkaři často v tomto formátu dělají chyby. Jak by byl vyjádřen tímto formátem kurz na výhru Jiřího Veselého, který je decimálně stanoven 4.0? Není to 1/4, jak by se mohlo zdát, ale 1/3. Jiří Veselý by ze 4 utkání s Murraym jedno vyhrál a tři prohrál. Analogicky, za 100 vsazených korun můžete vyhrát 300, takže pak budete mít v kapse 400. Na Andyho Murrayho by v tomto systému byl vypsán kurz 3/1 (tři ku jedné).

Americký zápis

Americký. Je asi nejsložitější. Může být kladný i záporný. Vyjadřuje, jak vysoký musí být vklad sázky, aby vedl k čisté výhře 100 (korun, liber nebo dolarů).

 • záporná hodnota odpovídá evropskému kurzu nižšímu než 2.0. Na Andyho Murrayho je kurz -300. Odmyslete si znaménko mínus a dostanete 300 korun. To je částka, kterou musíte vsadit, abyste vyhráli 400 a měli tudíž 100 korun výdělek.
 • kladná hodnota odpovídá evropskému kurzu vyššímu než 2.0. Na Veselého je kurz 50. Vsadíte 50 Kč a vyhrajete 150 Kč, takže máte 100 korun výdělek.

Převod kurzů

Převod kurzů ze zahraničních na evropské (decimální) není nikterak složitý. Využijete ho zejména při srovnávání kurzů u zahraničních bookmakerů a rychle si tak spočítáte, zda je kurz výhodný nebo naopak. Pravděpodobně výpočty při sázení nevyužijete, vzhledem k nedostupnosti zahraničních sázkových kanceláří v ČR, ale pro analýzy se vám budou hodit. Pojďme se tedy podívat, jak převést zlomkové a americké kurzy na evropské.

Převod kurzů

Vzorec pro převod zlomkového kurzu na decimální (evropský)

Začněme tou lehčí variantou a ukážeme si vzorec pro převod zlomkového kurzu na decimální. Zlomkové kurzy jsou ve formátu 1/4, 1/5, 1/2 atd. Vypočet je snadný, stačí ke zlomkovému kurzu přičíst č. 1 a vyjde vám decimální kurz.

Konkrétní příklady:

 • Zlomkový kurz – 1/2 + 1 = decimální kurz 1,5
 • Zlomkový kurz – 1/4 + 1 = decimální kurz 1,25
 • Zlomkový kurz – 1/5 + 1 = decimální kurz 1,2

Díky tomuto vzorečku ihned můžete srovnat kurzy u zahraničních i českých sázkových kanceláří a vytvořit si tak zajímavou detailní analýzu.

Vzorec pro převod amerického kurzu na decimální (evropský)

Převod amerického kurzu na decimální je oproti zlomkovému o malinko těžší, ale v podstatě na tom není nic složitého. Jak jsme již zmínili, setkáte se se zápornou i kladnou hodnotou. Rozdíl je v podstatě pouze v tom, že si převedete americký kurz ze záporných hodnot na kladné (absolutní hodnotu kurzu). Pro výpočet si vezmete 100 % a vydělíte absolutní hodnotou a přičtete č. 1.

Konkrétní příklady:

 • Americký kurz záporný -100, -200, -300, -400 – absolutní hodnota = 100, 200, 300, 400
 • Vzorec – 100/100+1= decimální kurz 2
 • Vzorec – 100/200+1= decimální kurz 1,5
 • Vzorec – 100/300+1= decimální kurz 1,33
 • Vzorec – 100/400+1= decimální kurz 1,25

V případě kladné hodnoty je to naprosto stejné. Za pomoci tohoto vzorečku si jednoduše a rychle vypočítáte vše, co pro vaše úspěšné sázky budete potřebovat.

Jak převést procentuální pravděpodobnost na evropský, americký či zlomkový kurz

Bookmakeři často pracují s tzv. předpokládanou pravděpodobností výhry. Ta se určuje v procentech a převádí se na sázkové kurzy. Tyto převody potřebují k vypsání kurzů především sázkové kanceláře, koncoví zákazníci následně vidí na stránkách bookmakerů hotové kurzy a mohou s nimi jednoduše pracovat, aniž by je museli přepočítávat. Jak se tedy sázkové kurzy tvoří? V tabulce jsme vypsali vzorečky pro výpočet jednotlivých kurzů, stačí tedy dosadit předpokládanou pravděpodobnost. U amerického kurzu je vždy potřeba rozlišit, zda se jedná o pravděpodobnost nad 50 % nebo pod.

Sázkové kurzy vysvětlení tabulka – Převod pravděpodobnosti na jednotlivé kurzy

Evropský kurz Zlomkový kurz Americký kurz nad 50 % Americký kurz pod 50 %
100/předpokládaná pravděpodobnost = evropský kurz (100/předpokládaná pravděpodobnost) – 1 = zlomkový kurz (- předpokládaná pravděpodobnost/(100 – předpokládaná pravděpodobnost)) * 100 = americký kurz (100 – předpokládaná pravděpodobnost) /předpokládaná pravděpodobnost) * 100 = americký kurz

Převod kurzů na pravděpodobnost

Ovšem pro sázkaře může být zajímavé vědět, s jakou pravděpodobností bookmaker pracuje. V tomto případě je nutné pouze otočit logiku výpočtu. Ukážeme si to na prvních dvou kurzech tedy evropském a zlomkovém.

Sázkové kurzy vysvětlení převod kurzů na pravděpodobnost:

 • Evropský kurz vzoreček – 100/evropský kurz = předpokládaná pravděpodobnost
 • Zlomkový kurz vzoreček – 100 – (zlomkový kurz*pravděpodobnost) = předpokládaná pravděpodobnost

Pokud by tedy evropský kurz byl 1,25 a chtěli jsme zjistit pravděpodobnost, vydělíme 100 % číslem 1,25 a vyjde nám 80 %. U zlomkového kurzu pak by mohl vypadat výpočet tako. 100 – (1/5*100) = 80 %.

Tabulka pro převod kurzů a výpočet pravděpodobnosti

Práci vám může usnadnit tabulka pro převod kurzů a výpočet pravděpodobnosti. Připravili jsme pro vás 2 tabulky, které jsou rozděleny podle amerických kurzů – tedy na kladné hodnoty a záporné hodnoty, abyste měli lepší přehled a rychleji se dokázali zorientovat.

Tabulka pro převod kurzů s kladnými hodnotami amerického kurzu

Americký kurz Zlomkový kurz Decimální kurz Pravděpodobnost výhry
+ 10.000 100/1 101 0,99 %
+ 5.000 50/1 51 1,96 %
+ 2.000 20/1 21 4,76 %
+ 1.000 10/1 11 9,09 %
+ 900 9/1 10 10 %
+ 400 4/1 5 20 %
+ 200 2/1 3 33,33 %
+ 100 1/1 2 50 %

Tabulka pro převod kurzů se zápornými hodnotami amerického kurzu

Americký kurz Zlomkový kurz Decimální kurz Pravděpodobnost výhry
– 150 4/6 1.67 59,88 %
– 200 1/2 1.50 66,67 %
– 250 2/5 1.40 71,43 %
– 400 1/4 1.25 80,00 %
– 500 1/5 1.20 83,33 %
– 1.000 1/10 1.10 90,91 %
– 5.000 1/10 1.02 98,00 %
– 10.000 1/100 1.01 99,01 %

Pokud bychom to shrnuli, čím vyšší je americký kurz v záporné hodnotě, tím se zvyšuje pravděpodobnost a obráceně. Kladné hodnoty amerického kurzu naopak ukazují nižší pravděpodobnost výhry.

Slovníček pojmů

Sázení sice není žádná věda, přesto i v tomto oboru nacházíme hodně termínů a proto jsme připravili speciální slovníček pojmů. Pokrývá jen ty nejzásadnější výrazy, se kterými se pravidelný sázející bude stýkat takřka každý den. Pokročilejší terminologii si osvojíte při četbě našich dalších článků.

Akumulátor

U většiny tiketů najdete malou poznámku „AKU“ neboli akumulovaná sázka, též akumulátor. Jednoduše jde o sázenku, která se skládá z více tipů a druhů sázek. Kurzy se mezi sebou násobí, takže pokud máte na tiketu tři události s kurzy 1.5, 1.4 a 2.0, výsledná výhra se počítá v kurzu 4.2. Pokud ale nevyjde některá ze sázek, byť jedna jediná, nevyhráváte nic.

Dvojitá šance

Druh sázky typický zvláště pro fotbalové nebo hokejové zápasy, kde existuje více druhů výsledku. V rámci dvojité šance můžete vsadit na dva různé výsledky. Například, že vyhraje tým 1, nebo tým 2, ale utkání neskončí remízou (zpravidla má taková sázka číselný zápis 12). Nebo také že tým 1 vyhraje, nebo zápas skončí remízou (zapisuje se 10). Třetí možností je, že vyhraje tým 2, nebo zápas skončí remízou (02). Dvojitá šance má nižší kurz, ale nabízí vyšší šanci úspěchu než klasická sázka.

Dvojitá šance

Each-Way

Oblíbený typ sázky zvláště na Britských ostrovech u dostihových zápasů. Sázka se skládá ze dvou částí: typicky sázka na výhru závodníka plus pojišťovací sázka na jeho umístění. Představme si například sázku v dostihu na koně North Star, favorita závodu. Hráč vsadí 100 korun a využije možnosti Each-way. 50 korun připadne na sázku, že North Star zvítězí a 50 korun, že se umístí v první pětce. Když kůň skutečně vyhraje, získá hráč vklad znásobený o výherní kurz a také nižší částku za sázku na umístění. Pokud kůň skončí například třetí, sázející dostává „cenu útěchy“ v podobě nižší výhry. Je to vklad znásobený kurzem vztahujícím se k umístění v první pětce.

Favorit

Tým nebo soutěžící bookmakery považovaný za nejpravděpodobnějšího kandidáta na vítězství. Například ve světě míčových sportů nebo ledního hokeje je mužstvo, na které je vypsán kurz 1.3 a nižší, považováno za jasného favorita. Sázení na favority je jednou ze základních sázkařských strategií. Nevyžaduje velké odborné znalosti o daném sportovním odvětví a může přinést příjemný výdělek. Ovšem abyste dosáhli na vysokou výhru, musíte takových sázek na favority na tiket nasázet vysoký počet. A to už pak souvisí s rizikem, že jednoho nebo více favoritů podlehne svému soupeři neboli outsiderovi.

Favorit

Handicap

Častý úkaz u zápasů kvalitních týmů s outsiderem. Sázkové kanceláře tímto způsobem zvyšují zajímavost sázek u těchto událostí s očekávaným jasným výsledkem. Slabší tým v tomto případě začíná zápas s pomyslnou výhodou v podobě několika gólů, kterou musí silnější tým „dohnat“. Například u hokejového zápasu Kanady s Francií může vypadat handicap tak, že Francie začíná zápas se skóre 5:0. Handicap může být i záporný. U Kanady pak bude napsáno -5, tedy že má o pět gólů méně. V principu jde o stejnou věc. Pokud handicapové sázky využijete, tzn. vsadíte na Kanadu, ale zápas skončí 4:1 pro javorové listy, tak jste sázku prohráli.

Handicap

Přesné skóre

Lze vsadit na přesný výsledek zápasu. Tyto sázky mají velmi atraktivní kurz. Fundovaný odhad přesného výsledku zápasu vyžaduje odborné znalosti o schopnostech a formě soutěžících. V případě kolektivních sportů například musíte vědět, jaká je historie vzájemných utkání, jestli je celkové taktické pojetí týmů defenzivní nebo ofenzivní, jestli jsou zranění klíčoví hráči a podobně.

Winning margin

Sázení na rozdíl ve skóre mezi vítězným a poraženým týmem. Například pokud skončí baseballový zápas výsledkem 11:7, štěstí se usměje na ty sázející, kteří vsadili winning margin 4. V praxi ale bývají winning margin sázky rozděleny do segmentů. Například 0-1, 1-2, 3-5, 6 a více.

Kurzové sázení jako zaměstnání

Sázením na sportovní události se někteří hráči dokážou velmi dobře uživit a docílit výdělku, který jim nahradí primární zaměstnání. Těchto profesionálních sázkařů je ale velmi málo a nejdůležitějším pravidlem dlouhodobého úspěchu je striktní dodržování zásad bankroll managementu, toto je první a nejzásadnější bod k pozitivní bilanci a úspěchu. Velmi častou pomůckou je schopnost se zaměřit pouze na jeden sport, který je vám nejbližší a velmi dobře mu rozumíte. Nezapomínejte, že sázení není pouze o výhrách, ale i prohrách, které nemusí být malé a je nutné neztratit hlavu a obrnit se trpělivostí. Sbírejte informace o týmech na které sázíte, ale i protihráčích a počkejte si na tu nejlepší příležitost. Rozhodně nedoporučujeme při prohře okamžitě bezmyšlenkovitě začít sázet a chtít prohrané peníze získat zpět. Dopřejte si čas a sázejte méně ovšem s větší pravděpodobností výhry.

Závěrečné zhodnocení

Sázkové kurzy jsou individuální podle toho, zda sázíte v zahraničí nebo v ČR. Nejpřesnější a nejvíce používané jsou kurzy decimální neboli evropské, které znáte z českých sázkových společností. V případě, že sázení nemáte pouze jako koníček, ale rozhodli jste se jím živit, pak se rozhodně bez znalosti jednotlivých kurzů neobejdete. Převod kurzů i slovníček pojmů byste si měli nechat někde po ruce, než ho budete dokonale ovládat. Ušetříte si tak spoustu práce s výpočty i hledáním vysvětlení pojmů.

Ovšem pro úspěšné sázení pouze znalost pojmů stačit nebude. Doporučujeme se zaměřit také na detailní analýzy u jednotlivých sázkových příležitostí a využít všechny zdroje, které jsou k dispozici u bookmakerů k úspěšné sázce. Například v sázkové kanceláři Tipsport najdete inspiraci ve formě analýz u jednotlivých sázkových příležitostí, které jsou užitečné především pro začátečníky. Sázkové kurzy ukazují pravděpodobnost, kterou ovšem nastavuje sázková společnost.

Čímž chceme říci, že pokud si srovnáte si kurzy na českých i zahraničních webech, přepočítáte na decimální kurzy a vytvoříte si vlastní analýzu o dlouhodobém působení konkrétního týmu, pak můžete zjistit, že vsadit na vyšší kurz s menší pravděpodobností může být pro vás výhra.
Na našem webu najdete tipy pro sázení na fotbal, ověřené strategie, detailní vysvětlení pojmů pro sázení a další vychytávky, které se vám mohou hodit v začátcích. Nezapomeňte, že sázení má být především o zábavě, a proto sázejte s rozumem bez zbytečných finančních ztrát.

Často kladené otázky ohledně akčního kódu Tipsportu


Jelikož je bonusová nabídka vymezená pouze při nových registracích přes internet, noví hráči se často potřebují ujistit jak mohou získat ten nejlepší akční kód Tipsport v roce 2022. Zde jsme shrnuli nejčastější dotazy před registrací na internetu.

Podle čeho se nastavují sázkové kurzy?

Sázkové kurzy odrážejí pravděpodobnost výhry. Tedy čím vyšší je pravděpodobnost, tím nižší je kurz nastavený sázkovou kanceláří a naopak. Čím nižší pravděpodobnost tím vyšší bude následně kurz. Nejvyšší pravděpodobnost tedy vyjadřuje: evropský kurz – 1,01, zlomkový kurz – 1/100, americký kurz – – 10.000 s pravděpodobností výhry 99,01 %.

S jakými sázkovými kurzy se můžeme setkat v zahraničí?

Ve Velké Británii se využívají zlomkové kurzy, v Americe – americké kurzy a v Evropě – evropské kurzy (decimální, desetinné).

K čemu potřebuji znát sázkové kurzy vysvětlení a převody?

Znalost sázkových kurzů je důležitá pro komplexní analýzu a srovnání kurzů ostatních bookmakerů. Převody kurzů byste proto měli mít po ruce nebo znát nazpaměť.

Které sázkové kurzy jsou nejvíce využívané?

Naštěstí pro nás Evropany to jsou decimální neboli desetinné kurzy.

Co jsou speciální typy sázkových kurzů?

Sázkové společnosti občas nabídnou výhodnější sázkové kurzy na určitou událost než ostatní bookmakeři, aby rozšířily základnu a přilákaly nové sázející. Proto je dobré sázkové kurzy porovnávat a hledat ty nejlepší příležitosti.

Jak se vyjadřuje zlomkový kurz a kde se využívá?

Zlomkové kurzy se vyjadřují ½, ¼ atd. Jedná se o kurzy využívané ve Velké Británii a v článku najdete informace, jak ho převést na decimální.

Co je to absolutní hodnota u amerického kurzu a k čemu slouží?

Americké sázkové kurzy jsou výjimečné tím, že se pohybují i v záporných hodnotách. Při převodu pak je potřeba převést záporná čísla na tzv. absolutní hodnotu – tedy na kladnou hodnotu. Tuto znalost využijete při převodu amerického kurzu na desetinný (evropský).

Kde najdu sázkové kurzy vysvětlení převodu na pravděpodobnost a kdy to využiji?

Sázkové kurzy vysvětlení převodu na pravděpodobnost využijete při hloubkových analýzách a když budete chtít zjistit, s jakou pravděpodobností sázková společnost pracovala při vypisování kurzu.